Afrika

Africe, která je svou rozlohou třetím největším kontinentem na světě, žije více jak 600 miliónů obyvatel, převážně černochů. Menšiny bělochů a Asiatů žijí převážně v Zimbabwe a v Jižní Africe, v Severní Africe žijí hlavně Arabové. Prvenství má tento kontinent v rámci podnebí. Afrika patří totiž k nejteplejším místům na světě, kde se nejvyšší denní teplota na poušti pohybuje okolo 50°C.

Tento úchvatný kontinent omývají dva oceány, ze západu je to Atlantský oceán a od východu Indický. Severní pobřeží je lemováno Středozemním mořem, které Afriku společně s Gibraltarským průlivem odděluje od Evropy. Rudé moře a uměle vytvořený Suezský průplav zas Afriku rozdělují na severovýchodě od Asie. Neodmyslitelnou součástí Afriky je také nádherný ostrov Madagaskar, který zatím není díky své poloze masivně navštěvovaný, čímž si uchovává svoji původní podobu.

Afrika je kouzelný světadíl, na kterém se nachází i největší poušť na světě, Sahara, jejíž rozloha je 8,7 km2. Sahara sahá od severoafrické pobřeží Atlantského oceánu až k pobřeží Rudého moře. Prochází tak 10 státy, kterými jsou například Egypt, Maroko, Čad, Tunisko, Alžírsko atd. Druhou největší pouští v Africe je Kalahari dosahující rozlohy 518 tisíc km2. Afrikou protéká také několik významných řek. Tou nejdelší je bezpochyby řeka Nil protékající Egyptem. Dalšími důležitými toky jsou řeky Kongo, Zambezi nebo Niger. K významným jezerům patří například Ukerewe, známé taky jako Viktoriino jezero, Čadské jezero nebo Tanganika, které je nejhlubší na území Afriky. Překrásné jsou také zdejší vodopády. Z těch nejúchvatnějších stojí za zmínku Viktoriiny vodopády, které patří mezi největší na světě.

Afrika byla dlouhou dobu neprozkoumaným kontinentem. K nejznámějším objevitelům „Černého kontinentu“ patří Skot David Livingstone, který objevil pramen řeky Kongo a Viktoriiny vodopády. Mezi objevitele se velmi výrazně zapsal rovněž český cestovatel a objevovatel Dr. Emil Holub.

Afrika, až na některé vybrané státy, nepatří zrovna k nejnavštěvovanějším destinacím. K nejoblíbenějším státům patří především Egypt, Tunisko, Jihoafrická republika, Keňa a Tanzánie. Přímořské státy lákají turisty nejen na překrásné pláže a na křišťálově čisté moře, které je omývá, ale také na historické památky. Především Egypt je pro své úchvatné pamětihodnosti už řadu let jednou z nejvyhledávanějších turistických destinací. Střední Afrikaje oblíbená především díky své přírodě. Nachází se zde několik národních parků, které si návštěvníci mohou prohlédnout v rámci safari. Afrika toho ale nabízí mnohem víc.

Vyrazit sem můžete také za sportem. Kromě vodních sportů si zde můžete zahrát také golf, vyrazit na projížďky po krajině můžete na kole či na velbloudovi. Zdejší pohoří, jako jsou Kilimandžáro či Atlas, pokrývá vrstva sněhu, takže si v Africe můžete také velmi dobře zalyžovat.

Fauna a flora Afriky

K největším lákadlům celé Afriky patří bezesporu její fauna a flora, která je ale bohužel v poslední době ohrožena, a to nejen pytláky, ale také zvětšujícím se počtem obyvatel, čím mizí jednak původní porosty, jednak živočichové, kteří zde původně žili.

Nejvíce zástupců jak z živočišné, tak z rostlinné říše, najdete v deštných pralesích. Faunu zde zastupuje například zakrslý hroch, okapa pruhovaná, komba ušatá. Svůj domov zde mají také rodiny goril a šimpanzů. Krásu deštných pralesů dokreslují vzácné druhy stromů a květin. Řeky jsou domovem především pro hrochy či krokodýla nilského. Africkými jezery se stále brodí hejna plameňáků.

Vedle tropických pralesů zabírají velkou část Afriky také travnaté savany, pro které je typické malé množství stromů, ale dostatek řek a jezer, u kterých se pasou antilopy, buvoli i stáda zeber. Africké savany jsou rovněž domovem pro žirafy, slony, pakoně, pštrosy i nosorožce. Lvi, levharti, gepardi a hyeny jsou zástupci šelem žijících v savanách.

Živočichy najdete také v místech, kde panují extrémní podmínky, které panují například na Saharské poušti. Nejznámějším obyvatel, který je pro život v poušti velmi dobře přizpůsobený, je velbloud. K dalším obyvatelům patří také pouštní liška, šakal nebo zmije útočná. Rostliny se soustřeďují převážně do oáz, kde rostou převážně datlové palmy.

Jedinečnou faunou a florou se může rovněž pochlubit také ostrov Madagaskar. I když ho každý rok navštíví velké množství turistů, dokáže si zachovat svoji panenskou přírodu. V přímořských oblastech se můžete koupat v blankytně modrém moři, které omývá jeho písčité pláže. Z oblasti fauny, tedy z živočišné oblasti, jsou na Madagaskaru nejdůležitější lemuři, kterých se zde nachází více jak padesát různých druhů. Z rostlinné říše zas vynikají baobaby, vyznačující se tlustými kmeny a s dlanitě složenými listy.

Africké safari

Afrika je kontinentem, ve kterém žije nejvíce volně žijících divokých zvířat. Pokud i vám divoká příroda Afriky učarovala, vydejte se do některého státu Střední či Jižní Afriky, kde najdete ty nejlepší destinace. K nejvyhledávanějším zemím patří například Tanzanie, Keňa, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Botswana, ale také Jižní Afrika.

To nejlepší safari nabízí Tanzanie, která je sice o něco dražší, ale návštěvníci si zde užijí tu pravou syrovou atmosféru africké přírody. K nejvyhledávanějším rezervacím patří NgoroNgro a Serengeti. Safari v Tanzanii je často spojováno i s pobytem u moře. Velmi podobně je na tom safari v Keni. Nejznámější rezervací, kterou byste rozhodně neměli vynechat, je Masai Mara. Úžasným zážitkem je i návštěva národního parku Amboseli, jenž se rozkládá pod horou Kilimanjaro.

Další zemí, kam můžete vyrazit na safari, je Zambie. Sice nepatří mezi masově navštěvované, ale svým návštěvníků nabízí dlouhé procházky buší mezi zvířaty. Největším lákadlem Zambie jsou ale Viktoriiny vodopády. Zimbabwe byla kdysi učiněným rájem pro všechny milovníky přírody. Bohužel současná politická situace zavinila pokles v oblasti cestovního ruchu a nedostatek peněz způsobuje chátrání zdejších parků.

Více civilizované safari nabízí Nambie známá Pobřežím koster a jedinečnými písečnými dunami. Nejznámějšími parky jsou Etosha a Namib-Naukluft. V Botswaně, která má velmi pozitivní přístup k ochraně přírody, můžete navštívit jak běžné rezervace, tak soukromé parky, které vám nabídnou luxus a služby na velmi vysoké úrovni, například ohledně ubytování.

Na safari můžete vyrazit také do Jihoafrické republiky. Safari, které tato země nabízí, je sice v porovnání s Keňou či Tanzanií poměrně levné, ale nezažijete tady takovou atmosféru jako ve Střední Africe. Safari v JAR ale můžete spojit s návštěvou významných míst a měst jako jsou Kapské Město či Johanesburg.

Oblíbená místa v Africe

Pro lepší orientaci se dá celý africký kontinent rozdělit do tří částí, a to na vyspělou Severní Afriku, chudou Střední Afriku a na bohatou Jižní Afriku.

Převážnou část obyvatel v Severní Africe tvoří Arabové a kromě turistiky tvoří velkou část příjmů také těžba ropy a zemního plynu. Tato část Afriky nejenže patří k nejvyspělejším oblastem celého kontinentu, ale především se jedná o turisticky nejoblíbenějším část tohoto kouzelného kontinentu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou překrásné Maroko, exotické Tunisko a samozřejmě majestátní Egypt. Dále se sem řadí Alžírsko, Libye, Súdán a Západní Sahara. V Severní Africe se rozkládá největší poušť na celé zeměkouli, sluncem rozpálená Sahara.

Největším bohatstvím Střední Afriky jsou její národní parky v Keni a Tanzanii, kam míří každoročně tisíce turistů na oblíbené safari. Bohužel jsou tyto dva státy společně s Nigérií zároveň i nejchudšími zeměmi nejen v Africe, ale na celém světě. Dalšími oblíbenými destinacemi této části Afriky jsou také Zanzibar nebo Tanzanie. Samozřejmě i zde se nachází významné národní parky a rezervace, které patří k nejlepším v Africe. Ve Střední Africe se rozprostírají taktéž překrásné deštné pralesy, které jsou druhou největší oblastí tropického pralesa na světě.

Tzv. měděný pás, ve kterém se těží měď, zlato a diamanty, dělá z Jižní Afriky nejbohatší část tohoto překrásného kontinentu. Nejnavštěvovanějším státem je Jihoafrická republika, ve kterém si nenechte ujít návštěvu Johannesburgu a Kapského města. Nachází se zde také známý Mys Dobré naděje.

Oblíbeným turistickým cílem Jižní Afriky je také ostrov Madagaskar, který je čtvrtý největší ostrov na světě. Jeho největším lákadlem je příroda, kterou můžete obdivovat například v Masoala National Park nebo v rezervaci Tsingy de Bemaraha Reserve. Známý je především díky lemurům, na které můžete narazit na každém kroku a strom baobab.

Zajímavosti Afriky

Afrika patří mezi nejúchvatnější kontinenty, na které se nachází řada zajímavostí, které nenaleznete v jiných částech světa.

Pokud se rozhodnete trávit svoji dovolenou v Africe, připravte se hned po příjezdu na teplotní šok. Afrika je totiž nejteplejším kontinentem na celém světě. Nejvyšší teplota se dá naměřit samozřejmě na Sahaře, kde je pravidelně okolo 50°C. Večer ale teploty klesají k 10 – 15°C. Zároveň je Sahara místem s nejnižšími srážkami, kde naprší jen 50 – 100 mm za rok. Zajímavá je tato poušť i svou faunou a florou. Na Sahaře se můžete setkat s velbloudy, pouštní liškou, šakalem, ale také se zmijí. V oázách uprostřed pouští rostou především datlové palmy.

Asi nejzajímavější na celé Africe je její fauna a flora. Pokud toužíte poznat zdejší malebnou přírodu, vydejte se na safari nejlépe do některé země Střední Afriky. Oblíbeným cílem turistů je například Tanzanie nebo Keňa. Modernější verzi safari nabízí státy jako Nambie nebo Jihoafrická republika. V národních parcích a rezervacích můžete pozorovat stáda buvolů, zeber, antilop, žiraf, ale také smečky lvů, gepardů a levhartů. Během putování budete ubytování ve stanech.

Po celém území Afriky narazíte nejen na vzácná a ohrožená zvířata, ale také na vzácné druhy rostlin a stromů. Symbolem Afriky se stal především strom baobab, který pozná i laik na první pohled, a to díky jeho velmi tlustým kmenům a dlanitě složeným listům. Tyto stromy dosahují výšky 5 – 30 metrů a najdete je především na Madagaskaru. Většina vzácných rostlin roste v deštných pralesích, které tvoří především věčně zelené stromy. Nachází se zde také překrásné jezera a vodopády.

Ojedinělá je také africká kultura. Překrásná je například africká hudba. Večerů u ohně, u kterého se ozývají bubny a tančí tanečníci, se účastní celý kolektiv. Africká hudba je úzce spojena s pracovními úkony či kulturními obřady. Je jí rovněž připisována magická moc.

 

Copyright © 2024 Last Minute zájezdy – dovolená za nejlepší ceny | Mapa stránek | Zásady ochrany osobních údajů
Je léto a vám se nechce k moři? Což se takhle podívat do letních rakouských Alp a vydat se na dovolenou do Rakouska? Nebo naopak v zimě sjíždět ty nejlepší alpské sjezdovky? Což takhle lyžování v Rakousku a nebo trochu exotičtější lyžování ve Francii?